P. Kinh Doanh Dự Án
Hotline: 0901 456 987

Khách hàng

Lưu Ý khi mua đất trong vùng Quy hoạch


1. Cơ sở pháp lý:
- Luật đất đai 2013
- Nghị định 43/2014/NĐ-CP
- Nghị định 01/2017/NĐ-CP
- Nghị định 47/2014/NĐ-CP

2. Giải quyết vấn đề:
Trên Sổ hồng có ghi "vị trí nhà và đất thuộc khu quy hoạch công trình công cộng"  tức có nghĩa là đất đang nằm trong quy hoạch.

Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

- Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật: chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, di chúc,...
- Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
Nếu diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, đất nằm trong quy hoạch thì người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển nhượng, tặng cho,... Đất nằm trong quy hoạch thì trong tương lai sẽ bị Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án. Tuy nhiên, nếu ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang có đất có kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chính, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi.

Khi bị Nhà nước thu hồi đất, nếu gia đình bạn đảm bảo được điều kiện được bồi thường về đất, tài sản trên đất thì sẽ được bồi thường.

- Với phần đất bị thu hồi: theo quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013, điều kiện được bồi thường về đất là người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 hoặc Điều 101 Luật đất đai 2013.

- Với phần nhà trên đất: Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 quy định như sau:
"Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường."
Khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình bạn có tài sản hợp pháp trên đất thì sẽ được bồi thường tài sản trên đất.


Bài viết liên quan


›  Quy hoạch 1/500 Và Quy hoạch 1/2000
›  Hợp đồng góp vốn kinh doanh Bất động sản
›  Thuế phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất
›  Mẫu hợp đồng mua bán đất

HỖ TRỢ ONLINE

Mobile: 0901456987

FACEBOOK

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang Online : 2
Hôm nay : 2
Hôm qua : 136
Trong tháng : 398
Tất cả : 6300